EsasDetay

HAKKIMIZDA / Sosyal Yatırım

SOSYAL YATIRIMLARIMIZ

Yatırım yaklaşımın merkezinde sürdürülebilir değer oluşturma ilkesi bulunan Esas Holding’in kurucuları bu anlayışı nesiller boyunca toplumsal alana da taşımıştır.
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Sabancı ve ailesi, aile geleneğinde yer alan topluma katkıda bulunma ilkesi doğrultusunda bu güne kadar çeşitli kalıcı eserler yapıp, insanların hayatında dönüşüm yaratma yolunda adımlar atmışlardır. Bu güne kadar özellikle eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilmiş olan yatırımlar ise Yıldız Teknik Üniversitesi Şevket Sabancı Kütüphanesi, Çukurova Üniversitesi Hayırlı Sabancı Yabancı Diller Yüksekokulu, Turgutreis Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi, Kaynarca Şevket Sabancı Lisesi, Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi ve Turgutreis Şevket Sabancı Parkı’dır. Aile bunların yanı sıra üniversite öğrencilerine burs desteği sağlamaktadır.

Esas Sosyal, hayırseverlik geleneğinin üzerine inşa ederek ailenin sosyal yatırımlarının kapsamını genişletmek amacıyla Nisan 2015 tarihinde Şevket Sabancı, Hayırlı Sabancı, Emine Sabancı Kamışlı, Ali Sabancı, Can Köseoğlu ve Kazım Köseoğlu tarafından kurulmuştur. Birey ve kurumlara yatırım yaparak toplumsal gelişime katkıda bulunmayı hedefleyen Esas Sosyal, toplumun ihtiyaçlarını anlama ve bu doğrultuda çözümler üreterek hayata geçirme ilkesine bağlıdır. Sosyal yatırımları yönlendirmek için yapılan çeşitli araştırmalar ve çalışmalar sonucunda, Türkiye’de üniversite mezunu gençler arasında işsizlik oranının neredeyse %30 olduğu görülmüştür. Bu alandaki mevcut program ve çalışmaların yetersiz olması nedeniyle, Esas Sosyal kurucuları önümüzdeki 5 yıl boyunca ‘Gençler ve İstihdam’ alanına yatırım yapmaya karar vermiştir. (Daha fazla bilgi için www.esassosyal.org)Bu programların temel amaçları ise:

  • ‘İlk Fırsat’ programı ile üniversite mezunu gençlere okuldan işe geçiş dönemlerinde ilk çalışma deneyimi ve sosyal farkındalık kazandırmak üzere sivil toplum kuruluşlarında istihdam edilmesini sağlamak (Daha fazla bilgi için www.ilkfirsat.org),
  • Gençlere okuldan işe geçiş döneminde hizmet sunan ve destek olan kurumlar ile ortak projeler geliştirmek,
  • Araştırma – geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak ve bu alandaki uzmanlar ve karar vericileri bir araya getiren bir platform yaratmaktır.

    KALICI ESERLER

Yıldız Teknik Üniversitesi
Şevket Sabancı Kütüphanesi


Çukurova Ünv. Hayırlı Sabancı
Yabancı Diller Yüksekokulu

Turgutreis Hayırlı Sabancı
Anadolu Lisesi

Turgutreis Şevket Sabancı
Kültür ve Sanat Merkezi

Turgutreis Şevket Sabancı
Parkı

Kaynarca Şevket Sabancı
Lisesi