EsasDetay

HAKKIMIZDA / Sosyal Yatırım

SOSYAL YATIRIMLARIMIZ

Esas Holding’in kurucuları Şevket Sabancı ve ailesi hayırseverlik ve topluma katkı konusunda köklü bir geleneğe sahiptir. Bu güne kadar parçası oldukları, birlikte çalıştıkları toplumun ihtiyaçlarına yönelik olarak eğitim ve kültür alanında birçok yatırıma imza atmışlardır. Bu yatırımlar Yıldız Teknik Üniversitesi Şevket Sabancı Kütüphanesi, Çukurova Üniversitesi Hayırlı Sabancı Yabancı Diller Yüksekokulu, Turgutreis Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi, Kaynarca Şevket Sabancı Lisesi, Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi ve Turgutreis Şevket Sabancı Parkı’dır. Aile bunların yanı sıra üniversite öğrencilerine burs desteği sağlamaktadır.

Esas Sosyal, ailenin sosyal yatırımlarının kapsamını hayırseverlik geleneğinin üzerine inşa ederek genişletmek amacıyla Nisan 2015 tarihinde kurulmuştur. Esas Sosyal’in Kurucular Kurulu ailenin üç kuşağını bir araya getirmektedir: Şevket Sabancı, Hayırlı Sabancı, Emine Sabancı Kamışlı (Başkan), Ali Sabancı, Can Köseoğlu ve Kazım Köseoğlu. Esas Sosyal’in ana amacı bireylere ve kurumlara yatırım yaparak potansiyellerini ortaya çıkarmak ve bu yolla sürdürülebilir bir sosyal etki oluşturmaktır. Esas Sosyal çalışmalarını gerçekleştirirken gücünü çeşitli sektörlerden uzmanlardan oluşan Danışma Kurulu’ndan ve profesyonel ekibinden almaktadır. Daha fazla bilgi için: tıklayınız

Türkiye’de üniversite mezunu gençler arasında işsizlik oranının %35 olduğu göz önünde bulundurularak Esas Sosyal’in ilk odak alanı genel olarak gençlik ve istihdam çalışmaları, özellikle de okuldan işe geçiş destekleri olarak belirlenmiştir.Esas Sosyal’in yatırımları:

  • Üniversiteden yeni mezun olmuş iş arayan gençlerin Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında (STK) 12 ay boyunca tam zamanlı olarak çalışmalarını destekleyen ve aynı zamanda 21. Yüz Yıl becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler sunan İlk Fırsat Programı’nın tasarım ve uygulanması. Program kapsamında Esas Sosyal katılımcıların tüm maaş ve eğitim maliyetlerini üstlenmektedir. İlk Fırsat hakkında daha fazla bilgi için: www.ilkfirsat.org),
  • Türkiye’de gençlerin okuldan işe geçiş süreçleri üzerine gerçekleştirilen araştırmalara fon desteği verilmesi. Bu alanda özellikle iş arayan üniversite mezunu gençlerin karşılaştıkları sistemsel sorunlara odaklanan, yeni çözümler üretmeye yönelik araştırmalara destek verilmektedir. Bugüne kadar desteklenerek sonuçları yayınlanmış araştırmalar için: tıklayınız
  • Sivil toplum kuruluşları ve diğer uzman kuruluşların projelerini destekleyerek işbirlikleri oluşturmak ve gençlerin okuldan işe geçişlerine yönelik daha fazla destekleyici çalışmanın gerçekleştirilmesini teşvik etmek.

    KALICI ESERLER

Yıldız Teknik Üniversitesi
Şevket Sabancı Kütüphanesi


Çukurova Ünv. Hayırlı Sabancı
Yabancı Diller Yüksekokulu

Turgutreis Hayırlı Sabancı
Anadolu Lisesi

Turgutreis Şevket Sabancı
Kültür ve Sanat Merkezi

Turgutreis Şevket Sabancı
Parkı

Kaynarca Şevket Sabancı
Lisesi